www.mkregion.sk       návrat

 Prírodná rezervácia Bezedné

mkregion@mkregion.sk

Štátna prírodná rezervácia Bezedné pri Plaveckom Štvrtku

váš postreh

Záhorská nížina je oblasť s veľmi hojným zastúpením chránených vzácnych druhov jak fauny, tak i flóry. V roku 1988 bolo vybrané územie s rozlohou 275 km2, kde sa vyhlásila Chránená krajinná oblasť Záhorie. Okrem tejto chránenej krajinné oblasti zasahuje do Záhorskej nížiny na severu veľmi malou častou Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. Ďalšie cenné prírodné zaujímavosti sú sústredené do početných maloplošných útvarov – štátnych prírodných rezervácií. Jedna z najstarších, zriadená v roku 1964, je Štátna prírodná rezervácia Bezedné (Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č.30 z 21.8.1964, úprava č.58906/64-osv./2).

 

 

Rezervácia sa nachádza v neveľkej zníženine medzi zarastajúcimi pieskovými dunami pri obci Plavecký Štvrtok. Treba vystúpiť na železničnej stanici. Odtiaľ treba ísť asi tristo metrov popri trati a odbočiť do borovicového lesa. Po lesnom chodníku sa už nedá nenájsť Bezedné. Je to vlastne slatinný jelšový les s malou vodnou plochou, rastúci uprostred borovicových lesov – vzácna ukážka pôvodných spoločenstiev. Svoje hniezdištia tu majú vodní vtáci a rastú tu i vzácne chránené rastliny. Na ploche 3,46 ha v preliačine medzi pieskovými presypmi je viacero prameňov sýtiacich slatinné rašelinisko s jazierkom, so vzácnymi vodnými rastlinami. Treba spomenúť hvizdoša močiarneho, zimoľuba okolíkového či ľubovníka rozprestretého. V jazierku rastú obrovské ostrovčekovité trsy trávy. Vyskytujú sa tu viacerí zástupcovia vodného a močiarneho vtáctva a mikrofauny. Štátna prírodná rezervácia Bezedné je evidovaná v medzinárodnej sieti chránených území. 

 

Návrat       hore