Obec leží v nadmorskej výške 147 metrov 30 km severozápadne od Bratislavy v okrese Malacky, 10km od okresného mesta. Leží pri ľavom brehu rieku Moravy, od ktorej ju delí protipovodňová hrádza. Od roku 1301 sa používal názov Magyarfalu, od roku 1557 Magyarfalw, po roku 1773 Uherskawesz, po roku 1786 niesla obec názov Uherská Ves. Po vzniku Československa sa volala od roku 1920 Uhorská Ves pri Morave. Od roku 1948 až po dnes nesie dnešné meno. Ako každá záhorácka obec i jej obyvatelia majú svoju prezývku Uhrané. V obci je silno zastúpená rómska komunita. V súčasnosti v obci žije 1521 obyvateľov


JUDr. Boris Šimkovič, starosta

Starostom obce je JUDr. Boris Šimkovič