www.mkregion.sk        Návrat

Hasprunská  päťdesiatka

mkregion@mkregion.sk

23. ročník - zhodnotenie

váš postreh

V sobotu 13.5.2006 sa uskutočnil v okolí Studienky už 23.ročník turistického pochodu Hasprunská päťdesiatka, ktorá mala 50, 23, 20 a 10 km trasu. Počasie turistom prialo a tak hojná účasť potešila usporiadateľov tohto podujatia, tj.j KST Studienka.
Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 671 turistov.
Na 10 km trase - 479
Na 20 km trase - 111
Na 23 km trase - 37
Na 50 km trase - 44

23. ročník turistického pochodu sa vydaril a organizátori už teraz sa tešia na 24. ročník, ktorý sa bude konať zasa druhú májovú sobotu t.j. 12.5.2007, na ktorý všetkých srdečne pozývajú.

Jozef Kratochvíla

Návrat             hore

váš postreh