www.mkregion.sk      Návrat

TB BCT, Štartu a Nepočujúcich

mkregion@mkregion.sk

TB BCT, Štartu a Nepočujúcich

Na dnešné popoludnie (25.5.2005) zvolali tri bratislavské futbalové kluby Štart (Ľubor Král), FK BCT (Otto Krämmer) a Nepočujúci v PinBale na Tomášikovej ulici v Bratislave tlačovú besedu. Jej témou sú existenčné problémy týchto klubov, lebo sa dozvedeli informáciu, že na ich ihriskách (pri bratislavskej Kuchajde) sa má v najbližšej dobe začať investičná činnosť. Nakoľko oficiálne informácie o zámeroch nedostali a kompetentné orgány zaryto mlčia. Ide o pozemky a ich majiteľov, na ktorých majú stánky spomínané kluby. V prípade BCT ide o bratislavský magistrát, u ďalších dvoch je to krajský úrad. Oficiálne s nimi nikto nechce rokovať, prebehli len neformálne rozhovory, ktoré nemohli dať ani jasnú odpoveď čo ďalej. Hmlisté návrhy využiť opustené školské areály bez patričných investícií, ťažko nazvať vhodnou náhradou. Kluby pritom podporujú zdravý vývoj okolitej mládeže, len BCT sa stará o zmysluplný voľný čas dvom stovkám mladých ľudí. Kluby doplácajú na chyby z minulosti, keď neboli zmluvne podchytené nájomné vzťahy s vlastníkmi pozemkov. Začiatkom apríla bol BCT (už rok a pol sa snaží o dohodu - nájom) na magistráte prejednávať možný prenájom, zistil, že sa niečo deje, lebo nepochodil, naopak mu bolo naznačené, že by mal v areáli na Tomášikovej končiť, no konkrétny dôvod sa nedozvedel. Nepomohol im ani BFZ (ktorý by mal využiť svoje kontakty), na magistráte neskôr rokoval s nekompetentnou osobou, potom zase na BSK, ktorý nemá kompetencie čosi pomeniť, proste futbalistom nepomohol. Preto široká futbalová pripravila na 31.5. na štadióne míting (organizačne ho zaštiťujú spomínané tri kluby), ktorý by mal primäť kompetentných sadnúť si za rokovací stôl a navrhnúť riešenie, aby netrpel futbal a najmä aby netrpela mládež z okolitých sídlisk, ktoré jej neposkytujú takmer žiadne možnosti na relax a zábavu. Na tlačovku nik z pozvaných kompetentných neprišiel, šancu na reparát majú 31.5.

Alebo naozaj vidina tučného bakšišu už rozhodla a spustila lavínu?

Návrat        hore