www.mkregion.sk Návrat

ITAPA 2009

mkregion@mkregion.sk

Cenu ITAPA 2009 vyhrali košickí digitálni poslanci

4.11.2009
Medzinárodný kongres o digitalizácii verejnej správy ITAPA 2009, ktorý sa koná v bratislavskom hoteli SAS Radisson pokračoval večer podujatím Cena ITAPA 2009. Boli ocenené najlepšie projekty informatizácie verejnej správy. Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty, ktoré využívajú informačné technológie na zjednodušenie úradných procesov a každodenného života. Odborná porota odovzdala ceny v troch kategóriách: Nové služby, Zlepšovanie procesov a Prípadová štúdia – cena eFocus. V kategóriách Nové služby a Zlepšovanie procesov boli udelené druhé miesta, a to projektom s názvami Kto ešte potrebuje papier? a Špecializovaný softvér pre stavebné úrady. Víťazom v kategórii Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus sa stal projekt DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo Košice. Mimoriadna cena ITAPA sa udeľuje za výnimočný spoločenský prínos. Získal ju projekt Zodpovedne.sk, ktorý učí deti, ako čeliť rizikám virtuálnej komunikácie.
„Tento rok mali najväčšie zastúpenie projekty samospráv. Môžeme povedať, že každý projekt, ktorý občanom zlepšuje život, je vítaný. Cena ITAPA chce tieto projekty zviditeľniť, aby boli inšpiráciou pre všetkých,” povedala počas galavečera Lucia Mušková, programová riaditeľka kongresu ITAPA.
„Kto ešte potrebuje papier?“ je názov projektu, ktorý získal striebornú cenu ITAPA v kategórii Nové služby. Táto kategória oceňuje nové a prístupnejšie poskytovanie služby pre verejnú správu a občana. Projekt Úradu priemyselného vlastníctva SR šetrí čas, papier aj poštovné. Klienti tohto úradu môžu podávať prihlášky v elektronickej forme. Pre projekt je charakteristická ľahká dostupnosť a jednoduchá inštalácia softvéru a digitálneho podpisu. V súčasnosti je možné podávať 6 typov priemyselných prihlášok.
V kategórii Zlepšovanie procesov bolo udelené rovnako až druhé miesto, a to projektu „Špecializovaný softvér pre stavebné úrady“. Projekt zefektívnil prácu stavebného úradu tým, že sleduje termíny v elektronickom kalendári, automaticky generuje dokumenty zo zadaných údajov a prijaté podanie je automaticky prenesené do softvéru úradu. Originálnosť riešenia spočíva v tom, že softvér pri každom kroku ponúka samostatný formulár, zároveň vyžaduje dodržiavanie platnej legislatívy. Zadávateľ projektu, Mestská časť – Petržalka, zvýšil efektivitu práce aj tým, že zjednotil výstupy stavebného úradu a prepojil ich s aplikáciami mestského úradu.
Kategória Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus podporuje výmenu skúseností formou prípadových štúdií. Víťazom sa stal projekt DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo Košice. Systém eviduje rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Táto aplikácia zahŕňa proces od prípravy materiálov, cez samotné rokovania až po úlohy na ďalšie rokovanie. Zároveň vytvára evidenciu prijatých uznesení. Základná výhoda je, že v systéme sa zorientujú aj menej skúsené osoby. Magistrát mesta tak nemusí investovať ďalšie prostriedky do školenia pre zamestnancov a poslancov.
Projekt „Zodpovedne.sk“ získal Mimoriadnu cenu ITAPA 2009 za zvyšovanie povedomia o bezpečnom používaní informačných technológií. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem rodičov a učiteľov o to, ako môže dochádzať k obťažovaniu alebo šikane detí na internete. Realizátori projektu z občianskeho združenia eSlovensko deťom predstavili riziká virtuálnej komunikácie a poučili ich, ako týmto rizikám čeliť

Kancelaria ITAPA

Návrat hore