www.mkregion.sk           Návrat

Agentúra 2x15 = 18 TOUR

mkregion@mkregion.sk

Agentúra 2x15 = 18 TOUR (I. ročník)

váš postreh

Tenisová škola Trčka - Kurek pripravila v spolupráci s Bratislavským tenisovým zväzom a TK Harmónia sériu tenisových turnajov pre hráčov a hráčky (narodení v roku 1996 a mladší). Séria je rozdelená do štyroch základných turnajov (23. - 24.4 Dudova 2, Bratislava, 11.-12.6. Dudova 2, Bratislava, 25.-26.6. Modra - Harmónia,  27.-28.8. Dudova 2, Bratislava) a 1.-3.10.2005 bude na Dudovej 2 v Bratislave záverečný Masters turnaj. Účastníci budú rozdelení do štvorčlenných základných skupín, prví dvaja zo skupiny do hlavnej súťaže a poslední dvaja sa zaraďujú do súťaže útechy. hrá sa vylučovacím spôsobom. V základných skupinách hrá každý s každým. Z každej skupiny postupujú prví dvaja, z ktorých sa vytvoria dve štvrťfinálové skupiny I. a II. nasledovne: skupina "I" - A/1 , B/1 , C/2 , D/2 skupina "II" - C/1 , D/1 , A/2 , B/2 Prví dvaja zo skupín postúpia do semifinále a vytvoria tieto dvojice: I/1 - II/2 I/2 - II/1 Víťazi sa stretnú vo finále. Na Masters sa kvalifikuje 13 najvyššie umiestnených hráčov jednotlivých disciplín + 3 voľné karty, pre usporiadateľa 2 a pre STZ 1 voľná karta. Karty sa udelia hráčom, ktorí o to písomne požiadajú a majú pre udelenie karty dôvody, o čom rozhodne usporiadateľ. Pričom rozhodujúci je najvyšší súčet bodov z maximálne 3 základných turnajov

I.ZÁKLADNÝ TURNAJ
II.ZÁKLADNÝ TURNAJ
III.ZÁKLADNÝ TURNAJ
IV.ZÁKLADNÝ TURNAJ
Masters

Aktuálne poradie - chlapci - dievčatá

Návrat                hore