www.mkregion.sk            Návrat

Rozlúčka s letom 2003

mkregion@mkregion.sk

5. ročník beach-volejbalového turnaja Rozlúčka s letom 2003 v Zohore

váš postreh

 

Areál základnej školy v Zohori bol 23.8.2003 svedkom 5. ročníka beach-volejbalového turnaja Rozlúčka s letom 2003. Rovnako ako vlani vo finále dominovali Marek Mifkovič s Petrom Slezákom (Býci). Oproti minulému roku sa dosť zmenilo a zohorská mládež je teraz organizovaná v občianskom združení ROCONABA (po záhoracky RObme CO NAs BAvi). Turnaj zorganizovala práve ROCONABA a bol bohatší väčší ako vlani so snahou postarať sa o zábavu na celý deň. Na turnaji sa predstavilo 26 dvojíc v pavúku s dvomi opravami. Počas celej akcie robil "podmaz" DJ René. Po ukončení finálových zápasov  a krátkej prestávke sa od 20:30 sa pokračovalo v miestnom kultúrnom dome, kde sa vyhlásili výsledky (pripravené boli hodnotné ceny od sponzorov za cca 20000,- Sk). Od 21:00 sa spustila pravá "rozlúčka s letom formou zábavy so živou hudbou (Con Spirito oldies, rock, folk domáca a zahraničná tvorba) a občerstvením až do rána.

 

Fotogaléria a výsledky

 

 

Víťazi turnaja Marek Mifkovič (v popredí) s Petrom Slezákom

 

..

 

Návrat